Home/Góc phụ huynh, Thông Báo, Tin Tức Hoạt Động/Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ tết Dương lịch năm 2024.

Góc phụ huynh

Trường mầm non Hoa Mai

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ tết Dương lịch năm 2024.

mnhoamai 29/12/2023 Lượt xem: 8


THÔNG BÁO

Căn cứ công văn số 1310/GDĐT-HC ngày 27/12/2023 của Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ tết

Dương lịch năm 2024.

Các cháu nghỉ học (03 ngày) từ thứ bảy, ngày 30/12/2023 đến hết thứ hai, ngày 01/01/2024.

Lý do: thứ bảy, ngày 30/12/2023 nhà trường tổng vệ sinh và họp Hội đồng sư phạm cuối tháng.

Từ chủ nhật ngày 31/12/2023 đến hết thứ hai, ngày 01/01/2024 các cháu nghỉ lễ tết Dương lịch năm 2024 theo quy định.

Thứ ba, ngày 02/01/2024 trẻ đi học lại bình thường.

Kính mong quý phụ huynh lưu ý!                                                                                                                                                              

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                    

                                                                                                                            Trần Thị Mỹ Thảo