Home/Góc phụ huynh, Thông Báo, Tin Tức Hoạt Động/Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện các khoản thu không dùng tiền mặt trong trường học.

Góc phụ huynh

Trường mầm non Hoa Mai

Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện các khoản thu không dùng tiền mặt trong trường học.

mnhoamai 28/12/2023 Lượt xem: 11


THÔNG BÁO

Thực hiện theo công văn số 1268/GDĐT-KHTC ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn về việc tiếp tục

triển khai thực hiện các khoản thu không dùng tiền mặt trong trường học.

Nhà trường thông báo một số nội dung như sau:

Bắt đầu từ tháng 01 năm 2024 trở về sau, nhà trường thực hiện việc thu tiền học qua ngân hàng.

Phụ huynh thực hiện giao dịch qua Ngân hàng BIDV Bình Định, chi nhánh Quy Nhơn.

Số tài khoản:   8690008845

Chủ tài khoản: Trường Mầm non Hoa Mai

Kính mong phụ huynh lưu ý, trân trọng cảm ơn!                                                                                                                          

                                                                                                                                       

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                    

                                                                                                                            Trần Thị Mỹ Thảo