Home/Thông Báo/Thông báo của trường mầm non Hoa Mai về việc tổ chức cho trẻ mầm non đến trường trở lại sau thời gian tạm nghỉ đề phòng, chống dịch Covid19.

Thông Báo

Trường mầm non Hoa Mai

Thông báo của trường mầm non Hoa Mai về việc tổ chức cho trẻ mầm non đến trường trở lại sau thời gian tạm nghỉ đề phòng, chống dịch Covid19.

mnhoamai 01/05/2020 Lượt xem: 5


THÔNG BÁO

Thực hiện theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT Quy Nhơn về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức cho trẻ mầm non đến trường trở lại sau thời gian tạm nghỉ đề phòng, chống dịch Covid19.

Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch covid-19 Trường mầm non Hoa Mai, kính mong quý phụ huynh khi đưa trẻ đi học trở lại lưu ý một số nội dung sau:

1/ Trẻ đi học trở lại vào thứ hai, ngày 04/05/2020.

2/ Nhà trường tổ chức bán trú như bình thường.

3/ Phụ huynh trang bị khẩu trang cho trẻ khi đến lớp (PH thay khẩu trang mới hàng ngày).

4/ Giáo viên đón – nhận, trả các cháu tại cổng trường, phụ huynh đeo khẩu trang khi đưa đón con đến trường và không vào sân trường.

Nhà trường kính mong quý bậc phu huynh phối hợp tốt với nhà trường trong công tác phòng chống Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Trân trọng cảm ơn.