Home/Tin Tức Hoạt Động/SÁNG NGÀY 21/12/2020 TRƯỜNG MN HOA MAI THAM GIA HỘI THI GVDG CẤP TP NĂM HỌC 2020 – 2021 (vòng 1)

Tin Tức Hoạt Động

Trường mầm non Hoa Mai

SÁNG NGÀY 21/12/2020 TRƯỜNG MN HOA MAI THAM GIA HỘI THI GVDG CẤP TP NĂM HỌC 2020 – 2021 (vòng 1)

mnhoamai 22/12/2020 Lượt xem: 2


Họ và tên giáo viên dự thi: Võ Thị Trà Giang Đơn vị: Trường Mầm non Hoa Mai Lớp: Lá 1 Tên biện pháp: “Tăng cường sự hợp tác cho trẻ 5 -6 tuổi khi làm việc theo nhóm trong các hoạt động nhằm giúp trẻ sẵn sàng, tự tin vào lớp 1”.

Họ và tên giáo viên dự thi: Nguyễn Thị Bình Minh Đơn vị: Trường Mầm non Hoa Mai Lớp: Mẫu giáo 4-5 tuổi (Chồi 2) Tên biện pháp: Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục giới tính cho trẻ 4 – 5 tuổi.