Home/Tin Tức Hoạt Động/Lớp Lá 1 trường mầm non Hoa Mai tổ chức cho trẻ đi trải nghiệm thực tế làm bánh kem tại tiệm bánh Tuyết Lâm. Địa điểm:Tiệm bánh Tuyết Lâm, địa chỉ: 40 Lê Thánh Tôn, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tin Tức Hoạt Động

Trường mầm non Hoa Mai

Lớp Lá 1 trường mầm non Hoa Mai tổ chức cho trẻ đi trải nghiệm thực tế làm bánh kem tại tiệm bánh Tuyết Lâm. Địa điểm:Tiệm bánh Tuyết Lâm, địa chỉ: 40 Lê Thánh Tôn, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

mnhoamai 16/01/2021 Lượt xem: 2