Home/Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Trường mầm non Hoa Mai

Ban giám hiệu

Quản Trị 01/01/2021 Lượt xem: 33


Ban giám hiệu 2021-01-15T09:05:22+00:00

Trần Thị Mỹ Thảo

  • Phòng ban: Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:  0984241170
  • Email: mythao222@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Lê Lợi – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Nguyễn Thị Mai Hoa

  • Phòng ban: Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:  0934994180
  • Email: hoaxuqn@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Lê Lợi – TP. Quy Nhơn – Bình Định